FORSVAR HÅPET

side 46(Ill:Bokforside)

  

Vi er alltid to
Vi går eller står stille
men vi er alltid to
Trea har mørkegrønne lauvkroner
Vegen er fast jord
vi legg armane rundt kvarandre
og heiter det vi vil
Fuglane kjem slik vi venta det
seinare lokkar vi til oss dyra
Dei bløte munnane er i henda våre
I graset rører det seg
Slik ser vi dei minste
Augo våre lyser

- oversiktside...  - hør diktet...
- forrige side... - neste side...