Hard, Klar Rose

side 10

(Ill:Bokforside)

 

 

Bla om til
neste side

  

Frå kinna dine mot mine føter
veksande vatn rommer oss om oss nå
dette stigande som let oss bli til
slik alt blei til dei fyrste tider
da enno alt var celle
udelt svakt skjelvande i bylgjer

- oversiktside...  - hør diktet...
- forrige side... - neste side...