Gå i skuggen, vent på vinden

side 28

 

(Ill:Bokforside)

 

Bla om til neste side...

 

Såg du meg gå

Når språket fell
er eg
ein du aldri skal misse

- oversiktside...  - hør diktet...
- forrige side... - neste side...